אתגר הרחפנים
של יחידת המו"פ
במפא״ת וז"י
בשטח פנים מבנה
2020
אנו מודים לך על התעניינותך באתגר הרחפנים בפנים מבנה. מטרת התחרות היא למצוא טכנולוגיות ורעיונות למתארי פנים מבנה באמצעות רחפנים. מתוך הבנה והכרה כי אין פתרון מלא כיום לאמור לעיל, משרד הביטחון פותח את האפשרות לתחרות טכנולוגית נושאת פרסים!